Data Analyse

Data kan veel waarde toevoegen, maar meestal niet in ruwe vorm. Van data naar informatie naar insights. Daar helpt Novaware je graag bij.

Data Analyse - meten is weten

Door middel van Google Analytics en Google Tag Manager meten we het gedrag van bezoekers op een website, of gebruikers van een applicatie. Uit deze verzameling data halen we ontzettend veel informatie. Voordat we met deze informatie aan de gang gaan, is het belangrijk de juiste vragen te stellen. Zonder deze structurering wordt het een jungle aan informatie, waarbij de belangrijkste inzichten misschien niet boven komen drijven.

Aan de hand van deze vragen en de beschikbare data, configureren we de inzichten. Afhankelijk van de vraagstellingen en het juiste portaal, kiezen we daarvoor de beste oplossing. De ene keer zijn dit met name samengestelde dashboards in Google Analytics. Een volgende keer is een wekelijkse rapportage vanuit Google Data Studio beter. En weer een andere keer komen we tot een datavisualisatie in een BI product, zoals PowerBI, Tableau of Qlik. 

Soms is het interessant om verschillende databronnen te koppelen. In dat geval maken we eerst een dataplan waarbij we naar kijken welke vragen er liggen, wat het doel is, welke beschikbare databronnen er zijn, etc.

Een veel voorkomend doel van data insights is het optimaliseren van processen of (online) applicaties/websites. Vanuit de insights komen verbeterpunten naar voren. Door middel van A/B-testing komen we zo tot steeds betere producten die meebewegen met de tijd.

Ook het automatiseren van processen of het vertellen van wat er bereikt wordt zijn mogelijke doelen die bereikt kunnen worden met data.

Data Visualisatie

Grote hoeveelheden data maken we overzichtelijk in dashboards. Naast deze dashboards kan je data op veel meer verschillende manieren inzichtelijk maken. Het doel van datavisualisatie is dat de gebruiker zelf met de data aan de slag kan gaan door middel van een goede en duidelijke visualisatie. Je helpt ze om grote, complexe data te analyseren. Als je een verhaal wil vertellen aan de hand van een grote hoeveelheid data, maar dit hapklaar aan wil bieden, dan kan je die data om laten zetten in een infographic. Denk hier bijvoorbeeld aan een jaaroverzicht van het websitegebruik in een artikel in het personeelsblad. Of de acties die mensen doen in een online portaal. Hieronder zie je een voorbeeld van een infographic aan de hand van een data set van de Vlinderstichting. Deze vorm van data visueel inzichtelijk maken leent zich ook uitermate goed voor animatie. 

Voorbeeld Google Data Studio Rapport Visualisatie: Infographic Libellen