Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office (Algemene) Voorwaarden, inclusief de hieronder vermelde modules. Deze zijn gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing.

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden vinden en daarbij alle losse modules.

Downloads