De design sprint, een werkend prototype in 5 dagen

Je hebt er vast weleens van gehoord: de design sprint. Maar we willen er toch graag het een en ander over schrijven, omdat we merken dat de aanpak van zo’n sprint niet bij iedereen even duidelijk is.

Design sprint

De design sprint werd ontwikkeld door Jake Knapp van Google Ventures en combineert strategie, innovatie, gedragswetenschap en ontwerpdenken in één proces.

Het idee is dat je binnen vijf dagen een idee voor een nieuw digitaal product kunt testen op haalbaarheid. Je gaat dus in 5 dagen van idee naar een werkend prototype dat wordt getest door de eindgebruikers. Zo voorkom je lange vergaderingen en een lange doorlooptijd met de kans dat je veel investeert in iets wat niet aanslaat bij de eindgebruiker of niet volledig naar wens is.

Pure ideeën

Vergelijk de design sprint met een snelkookpan, waarin processen versneld worden en in korte tijd een bereiding gemaakt wordt. Het proces is behoorlijk intensief en het vraagt een investering in tijd en energie van zowel ons team als dat van de klant. Want er draaien verschillende mensen uit beide teams mee in de sprint. Maar het levert verrassende resultaten op. Want tijdens deze sprint leren de teams elkaar en vooral ook de eindgebruiker kennen. Maar ook de tijdsdruk zorgt voor originele oplossingen. Want door gebrek aan tijd is er geen ruimte voor politiek of concessies en dat zorgt voor een zeker 'puurheid' in de tijdens de sprint uitgewerkte ideeën.

De vijf dagen van de design sprint zien er als volgt uit:

 • 1

  1

  Het vraagstuk verkennen en problemen in kaart brengen.
 • 2

  2

  Brainstorm, zoveel mogelijk oplossingen voor het vraagstuk verzinnen.
 • 3

  3

  Alle oplossingen vergelijken en een keuze maken voor de beste oplossing.
 • 4

  4

  Werkend prototype maken waarmee getest kan worden
 • 5

  5

  Testen bij klanten of andere gebruikers.

Grafisch ontwerp

We noemen het een design sprint. Dan zou je verwachten dat het dan altijd gaat om een grafisch ontwerp. Maar dat is niet zo. Het gaat juist om het ontwerpen van een concept, content en/of de werking van een digitaal product. Pas wanneer de design sprint goed afgerond is en het product goed getest is door de doelgroep gaan we de designfase in. Daarin werken we een design uit, aan de hand van de wireframes gemaakt in de design sprint.

Eigen invulling

Een design sprint is erg handig wanneer je een ingewikkeld digitaal product wilt ontwikkelen dat veel tijd en geld kost. In dat geval is een investering van vijf dagen met een team van bijvoorbeeld vijf personen relatief te overzien. Maar het principe van een design sprint kan ook zeker toegepast worden op kleinere projecten. We begrijpen dat een vijfdaagse design sprint vaak te kostbaar of te omvangrijk is voor klein project. Bij Novaware maken we gebruik van het design-sprintprincipe, maar we geven daar per project een eigen invulling aan zonder de kracht van de tool te verliezen.

Niet alle vraagstukken zijn even ingewikkeld en soms korten we de design sprint dan in qua doorlooptijd. Maar we doorlopen altijd alle stappen. Het komt ook voor dat het testen op een later tijdstip gepland wordt.

In projecten voor onze klanten starten we altijd met de design sprint. We krijgen als feedback dat men het erg fijn en prettig werken vindt. Vooral de manier waarop je samen naar een juiste oplossing toewerkt. Deze methode bespaart in een vervolgtraject ook veel design- en ontwikkeltijd en daarmee dus een hoop kosten. En wanneer een bepaalde oplossing toch minder goed werkt is deze al in vroeg stadium duidelijk.

Aandachtspunten

De kracht van een design sprint zit in tempo. Het is belangrijk dat dit tempo erin blijft, door met een kleine groep aan de slag te gaan heb je veel slagkracht en weinig discussie. De belangrijke vraag wanneer een discussie te lang dreigt te raken moet je je afvragen of de discussie bijdraagt aan het eindresultaat, anders parkeer je hem.

Een ongedwongen en positieve sfeer is erg belangrijk om tot goede ideeën te komen. Er is niet veel tijd en het is flink doorwerken maar voorkom stress en gehaast.

Iedereen moet achter de genomen beslissingen staan, maar vooral een week of twee week later nog. Door de korte doorlooptijd kan je in deze flow snelle beslissingen maken waar je later niet meer achter staat. Wees kritisch bij alle beslissingen die genomen worden.