INTERNATIONAL CAPS LOCK DAY

Op 28 juni wordt INTERNATIONAL CAPS LOCK DAY gevierd. Maar waar komt deze toets vandaan en nog belangrijker: wat voor invloed heeft CAPS LOCK op de lezer?

INTERNATIONAL CAPS LOCK DAY

Officieel wordt INTERNATIONAL CAPS LOCK DAY gevierd ter ere van wijlen Billy Mays, een Amerikaanse televisiepersoonlijkheid die bekend stond om zijn enthousiaste manier van presenteren, vaak vergeleken met 'schreeuwen' - en vandaar de link met CAPS LOCK. Dit leek ons een mooi moment om stil te staan bij de oorsprong van en psychologie achter de CAPS LOCK-toets.

DE PSYCHOLOGIE ACHTER CAPS LOCK

Oorspronkelijk was de CAPS LOCK dus bedacht voor praktische doeleinden. Maar in de digitale wereld is de CAPS LOCK-toets synoniem voor 'schreeuwen' of 'krachtige emotie'. Dit komt doordat hoofdletters op het scherm visueel dominanter zijn dan kleine letters, waardoor ze opvallen en een sterke nadruk leggen op de getypte woorden. Hierdoor wordt typen in CAPS LOCK vaak gezien als een manier om de aandacht van de lezer te trekken, om emotie te uiten of om urgentie te benadrukken.

Dat lijkt allemaal mooi. Maar het gebruik van CAPS LOCK wordt vaak als onbeleefd of agressief gezien. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat het op het scherm 'luid' overkomt. Dat effect wordt dan nog eens versterkt door het ontbreken van non-verbale communicatie in digitale teksten, waardoor het moeilijk is om de bedoeling van de schrijver volledig te begrijpen. PROBEER BIJVOORBEELD DEZE ZIN MAAR EENS TE LEZEN ZONDER DIE SCHREEUWENDE STEM IN JE HOOFD TE HOREN. BEST LASTIG TOCH?

HOE GEBRUIK JE CAPS LOCK DAN WEL?

  1. Benadrukken: CAPS LOCK kan gebruikt worden om een bepaald woord of een zin te benadrukken. Dit kan nuttig zijn in situaties waarin je een belangrijk punt wilt maken of de aandacht wilt vestigen op iets van bijzonder belang. Bijvoorbeeld: "Dit is ONMISBAAR voor het project."
  2. Titels en Kopjes: Net zoals bij de oude typemachines, kan CAPS LOCK gebruikt worden voor het typen van titels, kopjes of subkopjes in een document, om deze elementen te laten opvallen.
  3. Acroniemen: Het is gebruikelijk om acroniemen in hoofdletters te typen. Bijvoorbeeld: "NASA", "DNB", "FYI" enz.
  4. Instructies en waarschuwingen: CAPS LOCK kan gebruikt worden om instructies of waarschuwingen op te laten vallen, vooral in situaties waar veiligheid belangrijk is. Bijvoorbeeld: "LET OP: Heet oppervlakte."
  5. Humor en Ironie: In informele digitale communicatie, zoals sociale media, kan CAPS LOCK gebruikt worden om humor en ironie over te brengen. Het is een manier om een overdreven emotionele reactie uit te drukken, die vaak als grappig wordt ervaren.