Novaware ondersteunt de bouw bij naleving RI&E

De Arbowet eist van werkgevers dat zij een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen. Om aan deze verplichting te voldoen, reiken de organisaties van werkgevers en werknemers in de bouw met de online RI&E Bouwnijverheid (3.0) een kant-en-klare oplossing aan. Novaware heeft de RI&E volledig geactualiseerd.

Oplossing Novaware voor naleving RI&E in de bouw

Met de geactualiseerde applicatie kan de basis worden gelegd voor een gedegen arbobeleid, gezonde werknemers en veilige arbeidsplaatsen.

De RI&E geldt in de praktijk als belangrijke eerste aanzet voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. In het document moeten werkgevers bepalen of de dagelijkse arbeid gevaar of gezondheidsschade kan veroorzaken. De RI&E geeft naast inzicht in de risico’s ook passende maatregelen om arbeidsongevallen, beroepsziekten en ziekteverzuim te voorkomen.

De online applicatie RI&E Bouwnijverheid (https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/rie/) begeleidt werkgevers stap voor stap bij het opstellen van het verplichte document. De gebruiker bepaalt zelfstandig middels de uitgebreide beroepenlijst alle voorkomende functies in het bedrijf, selecteert de risico’s en transporteert de noodzakelijke maatregelen naar het plan van aanpak. Een dashboard toont het actuele overzicht van de genomen maatregelen, de noodzakelijke acties en de gekozen termijnen. Nadert een termijn de einddatum, dan krijgt de gebruiker hierover automatisch bericht. De RI&E kan desgewenst worden geprint, zodat deze tijdens inspecties direct kan worden overlegd.