Umbraco 8 komt er aan. Wat is er nieuw?

Umbraco werkt momenteel hard aan versie 8. Wat kenmerkt deze versie en wat betekent dit voor Umbraco gebruikers? We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Veranderingen in Umbraco 8

Umbraco 8 is de veelbesproken, nieuwe major versie die binnenkort wordt opgeleverd. In deze release verandert er veel ten opzichte van versie 7. In dit blog een overzicht van de belangrijkste veranderingen in Umbraco 8.

Nieuw jasje

De meest in het oog springende verandering in vergelijking met versie 7 is het design. De sectiebalk - zeg maar het hoofdmenu - wordt niet meer verticaal weergegeven, maar horizontaal aan de bovenkant. Dat geeft meer ruimte voor editors om content te bewerken.

Het developer-menu is geïntegreerd binnen het settings-menu en voorzien van groepindeling. Bij meertalige websites kan handig gewisseld worden van taalweergave in de content tree.

Ook de zoekbalk is verplaatst. Je vindt deze terug in de nieuwe sectiebalk aan de bovenkant van het scherm.

 

Handige aanpassing is ook dat de 'Opslaan' knop een eigen plek heeft gekregen. Voorheen vond je die verstopt achter de 'Opslaan en publiceren' knop, waardoor een pagina soms ongewenst werd gepubliceerd (been there, done that). Door de knop in beeld te plaatsen, worden dit soort foutjes gelukkig een stuk minder voor de hand liggend.

Een andere grote verandering is ook het gebruik van accordeons in plaats van de tabbladen die we gewend waren van voorgaande Umbraco versies. Wat eerst tabbladen waren zijn nu in- en uitklapbare containers geworden.

Infinite editing

In versie 8 introduceert Umbraco een nieuw principe: infinite editing. In eerdere versies moest je naar andere secties navigeren om bijvoorbeeld een content type aan te passen of een afbeelding te bewerken. In versie 8 kan dit straks rechtstreeks vanuit de content sectie. Wanneer je op een pagina een afbeelding selecteert uit de media sectie, maar deze eerst nog wil aanpassen, is dit mogelijk zonder ook daadwerkelijk bij de pagina die je aan het bewerken was weg te gaan. Weer een handige verbetering waar ook de content editor blij van zal worden.

Meer informatie over infinite editing en het idee hier achter.

Variants

Het werken binnen meertalige websites is in Umbraco 8 een fluitje van een cent. Umbraco heeft het zogenaamde 'split screen' toegevoegd, waarmee tegelijk gewerkt kan worden aan twee talen.

Het wisselen van taal kan zowel voor de website als geheel, maar ook voor een individuele pagina. Bij het wisselen van de taalweergave van de website als geheel, wordt alle content standaard geopend in de geselecteerde taal. Ook de Content tree zal in de geselecteerde taal weergegeven worden. Vervolgens kan voor de geopende pagina een specifieke taal getoond worden.

Veranderingen in Umbraco 8

Ook binnen de Content Pickers wordt rekening gehouden met meertaligheid. Dat betekent dat binnen de Content Picker altijd de huidige, geselecteerde taalweergave wordt overgenomen.

Bij het publiceren van content kan worden aangegeven welke talen gepubliceerd moeten worden. Na het klikken op 'Opslaan en publiceren' verschijnt een venster waarin een keuze gemaakt kan worden welke talen gepubliceerd moeten worden. Verplichte talen zijn te herkennen aan een rode asterisk. Ook wordt in het scherm aangegeven voor welke talen al gepubliceerd is of waar nog geen content voor is aangemaakt. Handig voor het overzicht dus. En compleet, want ook content die je inplant, kun je per taal instellen.

Per content type en/of content type property kan aangegeven worden of deze meertalig moet zijn. De waarde van een property zal voor alle talen gelijk zijn wanneer op het content type wordt aangegeven dat deze property niet meertalig is.

Rechten van Umbraco gebruikers kunnen ingesteld worden per taal.

Content apps

In huidige Umbraco versies kan content alleen ingevoerd worden via tabbladen. Maar dat wordt vanaf v8 allemaal anders. In Umbraco 8 wordt namelijk het gebruik van Content Apps geïntroduceerd. Naast de standaard weergave van Umbraco kunnen er ook aanvullende weergaven toegevoegd worden; bijvoorbeeld voor het tonen van Analytics.

Umbraco heeft zelf in ieder geval alvast twee content apps standaard toegevoegd: een voor het invoeren van de content en eentje die het huidige tabblad 'Eigenschappen (Info)' omvat.

content apps

Content Apps kunnen per sectie en/of content type ingesteld worden en rechtsboven in beeld zijn ze de beschikbare Content Apps terug te vinden. Dit principe maakt het gebruik van Content Apps erg krachtig. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een Content App die (help)informatie toont op basis van het huidige content type.

Omdat Umbraco zelf verwacht dat ontwikkelaars enthousiast zullen reageren op deze functionaliteit hebben ze ook alvast gedacht aan het feit dat er wel eens te weinig ruimte gaat zijn om alle Content Apps weer te geven. Dit hebben ze opgelost door een 'Meer' dropdown toe te voegen nadat er 5 of meer Content Apps worden toegevoegd. Zie ook https://issues.umbraco.org/issue/U4-10931.

Nieuwe en snelle cache

Umbraco gebruikt een cache om het laden van pagina's supersnel te maken. In Umbraco 8 wordt een nieuwe cache gebruikt die gebaseerd is op een betere techniek: NuCache. Dit maakt het mogelijk om pagina's nog sneller te laden. 

De huidige cache is gebaseerd op XML en technisch erg verweven met Umbraco, waardoor het moeilijk is om deze cache nog langer efficiënt te gebruiken. Daarom gaat er nu een nieuwe cache gebruikt worden. Deze is technisch gezien geïsoleerd van de andere Umbraco onderdelen, waardoor ontwikkelaars zelfs kunnen besluiten om een cache naar eigen keuze te implementeren.

Bij het publiceren van Umbraco content werd altijd de complete cache opnieuw opgebouwd en voorzien van de laatste informatie. Dit is relatief traag. In Umbraco 8 wordt alleen de content aangepast die ook daadwerkelijk aangepast moet worden.

Ook de 'preview' modus zal in Umbraco 8 beter en sneller werken dankzij de nieuwe cache!

Verbeterde techniek

In Denemarken hebben ze de stofdoek behoorlijk door de code base gehaald. Waar eerdere versies nog 'backward compatible' waren met oudere code, zal Umbraco 8 dat niet langer zijn. De komende major versie biedt geen ondersteuning meer voor inmiddels achterhaalde technieken. Dat zorgt voor een schonere en een meer bijdetijdse code base. 

Zo is er bijvoorbeeld geen ruimte meer voor XSLT. Dit wordt niet of nauwelijks meer gebruikt en in Umbraco 8 wordt de ondersteuning voor XSLT Macro's stopgezet. Ook Umbraco's ingebouwde zoekmechanisme, Examine, wordt voorzien van een nieuwe versie. 

Wanneer je een bestaande omgeving gaat upgraden naar Umbraco 8 zul je dus goed moet kijken welke onderdelen wel of niet ondersteund worden door Umbraco 8.

  • ASP.NET Core

    ASP.NET Core

    Umbraco 8 zal wel op een nieuwere versie van .NET framework werken, maar nog niet op ASP.NET Core. ASP.NET Core staat op de planning voor Umbraco versie 9.
  • Unit testing

    Unit testing

    Bepaalde onderdelen van Umbraco zijn momenteel slecht te unit testen. Met Umbraco 8 is vrijwel alles voorzien van een interface en in theorie zou het hiermee eenvoudiger moeten zijn om Umbraco te unit testen.

Oplevering

Tijdens CodeGarden '18, het jaarlijkse Umbraco festival, gaven de ontwikkelaars van het systeem aan dat Umbraco 8 waarschijnlijk eind 2018 wordt opgeleverd. De vraag is of dit gaat lukken. Wij houden het in ieder geval nauwgezet in de gaten. Zodra er meer nieuws is rondom Umbraco 8, hoor je het van ons!

Umbraco zelf proberen?

Kun je niet wachten en wil je Umbraco 8 alvast zelf proberen? Volg dan de download en installatie-instructies via deze link.