Bouwspraak, één taal op de bouwplaats

Universele gebaren zodat verschillende nationaliteiten op de bouwplaats tijdens normale én lawaaierige omstandigheden optimaler kunnen samenwerken. Dat is Bouwspraak.

Bouwspraak, één taal op de bouwplaats

De bouw staat in de top 3 van meest onveilige sectoren. Vandaar dat er veel aandacht is voor veilig werken. Dat begint deels ook bij communicatie. Om de bouwplaats veilig te houden is het niet alleen dat je elkaar verstaat, maar ook dat je elkaar begrijpt. Dat is vaak een uitdaging. Want met een toenemend aantal nationaliteiten op de bouwplaats liggen misverstanden op de loer.

Daarom werd in 2018 besloten om Bouwspraak te ontwikkelen. Dit moet niet hét antwoord zijn, maar een van de vele maatregelen die er samen voor moeten gaan zorgen dat de bouwplaats enen stuk veiliger wordt. Met Bouwspraak slaan de sectorpartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers en NVB de handen ineen voor een veilige sector.

Bouwspraak is een universele set van gebaren die zijn te gebruiken op de bouw om elkaar te waarschuwen voor onveilige situaties. Deze gebaren kan men naar elkaar geven op de bouwplaats. Hiermee kan men elkaar in situaties van gevaar, op afstand waarschuwen. Naast de gebaren zijn er ook borden die de gevaren van ontvlambare stoffen, onveilige situaties of bijvoorbeeld milieugevaarlijke stoffen aangeven, waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is. Het streven is dat iedereen op de bouwplaats deze Bouwspraak moet beheersen.

In samenwerking met Volandis ontwikkelde Novaware de website waar alle gebaren in tekst, video en pictogrammen worden uitgelegd.

Toekomst

Zoals gezegd, het streven is dat iedere bouwvakker de gebaren straks beheerst. Bouwspraak is dan ook vastgelegd in een cao-afspraak tussen werkgevers en werknemers. Het is de bedoeling dat Bouwspraak ook in de Arbocatalogus wordt opgenomen. Dat betekent dat Bouwspraak verplichte kost wordt.

De gebaren zijn recent ook opgenomen in de GPI (Generieke Poortinstructie). Werknemers, toeleveranciers en uitzendkrachten die nu inloggen een verwijzing naar Bouwspraak en andere gebaren. In de volgende update zal Bouwspraak een grotere rol spelen, laat Volandis weten.