Insite, het vernieuwde corporate intranet voor Fugro

Medewerkers wereldwijd meer te laten interacteren en het intranet tot online startpunt te maken voor elke medewerker wereldwijd. Die wens resulteerde in een traject waarin we het intranet van Fugro grondig hebben aangepakt qua uitstraling, functionaliteit en techniek.

Intranet voor Fugro

Het Nederlandse bedrijf Fugro is al meer dan 50 jaar actief in bodemonderzoek. Met 10.000 medewerkers wereldwijd, 15 onderzoeks- en ontwikkelcentra en activiteiten in 65 landen, is Fugro een van de meest vooraanstaande bedrijven dat gespecialiseerd is in het verzamelen van technische gegevens en informatie over de aarde. Die gegevens worden vervolgens gebruikt om bouwwerken (denk bijvoorbeeld aan windmolenparken op zee) en infrastructuur te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier.

Delen

Met zoveel mensen die wereldwijd actief zijn en vaak ook nog op afgelegen plekken, kan het een enorme uitdaging zijn om contact met elkaar te onderhouden. Toch is er bij Fugro veel aan gelegen om juist die onderlinge verbinding en samenwerking tussen teams en collega’s te stimuleren. Je kunt je ook voorstellen binnen zo’n grote organisatie, wereldwijd actief, dat er elke dag wel iets nieuws te melden valt. In een omgeving waar wetgeving, milieu, normen en veiligheid enorm belangrijk zijn, is dat nieuws vaak ook van zo’n waarde dat het snel en centraal gedeeld moet kunnen worden.

Insite

Om te daarin te voorzien heeft Fugro een corporate intranet: Insite. Insite is gebouwd in Umbraco CMS, een systeem dat perfect geschikt is voor een corporate intranet. Het is snel, robuust, flexibel en kan gekoppeld worden aan andere systemen.

Vanuit Novaware werken wij al een tijdje aan het onderhoud en support voor deze omgeving. Maar naast goede support was er bij Fugro ook de behoefte om ‘meer’ uit het intranet te kunnen halen, zodat het platform beter ingezet kon worden om te verbinden, te informeren en samen te werken. Doel is dat het intranet het online startpunt wordt voor elke medewerker. Die wens resulteerde in een traject waarin we Insite grondig hebben aangepakt qua uitstraling, functionaliteit en techniek.

Intranet voor Fugro

Design

Via een korte designsprint en de ontwikkeling van wireframes werkten we toe naar een nieuw design van de homepagina. Uit de designsprint kwam duidelijk naar voren dat er meerdere nieuwe designs en onderdelen ontwikkeld moesten worden om Insite aantrekkelijker te maken voor medewerkers.

Techniek

Om het inloggen voor medewerkers over de hele wereld makkelijk te maken, hebben we een ‘Single Sign On’-oplossing gebouwd. Met behulp van ‘OpenID Connect’ is er een koppeling gemaakt met de ‘Azure Active Directory’. Dat betekent dat een medewerker niet meer apart hoeft in te loggen op het intranet zodra hij of zij is aangemeld op zijn werkstation.

Binnen een bedrijf als Fugro met 10.000 medewerkers kan het nogal een uitdaging zijn om de juiste collega te vinden wanneer je die nodig hebt. Ook daarbij helpt Insite, met de door ons ontwikkelde “find your colleagues” tool. Deze feature zorgt er – je raadt het al - voor dat je eenvoudig kunt zoeken naar collega’s. Bij een dergelijke functionaliteit maken we vaak gebruik van een gestandaardiseerde examine oplossing waarbij de data wordt geïndexeerd. Maar in dit geval gaat het over persoonlijke informatie en is er gekozen voor een andere oplossing: de Microsoft Graph API. Voor de performance maken we gebruik van caching.

Inzicht en bijsturen

Voor meer inzicht in het gebruik van Insite maken we gebruik van verschillende tools, zoals Hotjar en Google Analytics. Deze tools voegen we toe via Google Tag Manager. Het instellen van deze tools doen we op maat en op zo’n manier dat we KPI’s meten, doelen en gebeurtenissen. Door middel van dashboards geven we goed inzicht en op basis van de verzamelde gegevens sturen we waar nodig bij.

  • 60 landen

    60 landen

    Fugro is actief in meer dan 60 landen en het bedrijf heeft wereldwijdongeveer 10.000 werknemers in dienst.
  • 8800+ werknemers actief

    8800+ werknemers actief

    Van de 10.000 medewerkers maken inmiddels meer dan 8800 collega's gebruik van Insite. Een stijging van 25%.