Volandis app voor bouw- en infra

Veilig werken op de bouwplaats. Dat is een behoorlijke uitdaging, want tijdens de bouw moet je voortdurend rekening houden met allerlei regels en veranderende situaties. Vandaar de Volandis app. Die geeft antwoord op vragen die de bouwvakker ter plaatse heeft over veiligheid.

Volandis app

Volandis is een kennis- en adviescentrum voor de bouw- en infrasector in Harderwijk. Er wordt gebouwd aan een bloeiende bouw- en infrasector, waarin werknemers in de bouwsector veilig werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruitkijken. Omdat bleek dat de bouwvakker in de praktijk regelmatig tegen vragen aanloopt over hoe er veilig gewerkt kan worden op de bouwplaats, schakelde Volandis Novaware in om een passende oplossing te ontwikkelen, waarin deze vragen op een effectieve en snelle manier beantwoord worden.

Novaware ontwikkelde de Volandis-app. Deze app is specifiek bedoeld voor werknemers op de bouwplaats. De app geeft antwoord op vragen die medewerkers hebben over veiligheid.  Denk daarbij aan vragen over het werken op een steiger of het werken met toxische stoffen. Daarnaast geeft de app een overzicht van de reeds beschikbare apps die over veiligheid gaan, zodat medewerkers over extra tools beschikken om veiliger te kunnen werken.

Chatbot

Om vragen zo snel en goed mogelijk te kunnen beantwoorden, werd er een chatbot ontwikkeld. Die hebben we opgezet via de service ‘Dialogflow’. Om ervoor te zorgen dat de chatbot leert en steeds slimmer wordt werd machine learning ingezet. Dat zorgt ervoor dat de chatbot bijvoorbeeld kan anticiperen op verschillende vraagstellingen.

Ook een chatbot is niet altijd onfeilbaar. Vandaar dat vragen die de chatbot niet direct kan beantwoorden worden weggezet in Umbraco CMS. Medewerkers van Volandis kunnen zo de vraag als beoordelen en alsnog voorzien van een antwoord. Als de vraag beantwoord wordt, krijgt de werknemer die de vraag heeft gesteld een push notificatie met het antwoord. En vervolgens wordt het antwoord natuurlijk toegevoegd aan het 'brein' van de chatbot.

Xamarin

Voor de ontwikkeling van de Volandis-app werd gebruikgemaakt van de cross-platform techniek Xamarin. Deze techniek maakt het mogelijk om voor Android en IOS tegelijk te ontwikkelen. Daardoor wordt het ontwikkelen van apps versneld en zijn de projecten beter te onderhouden. De performance blijft ook goed, omdat Xamarin gebruik maakt van native componenten.