Creatie en Concept

We zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een bureau met brede kennis van de online markt. Natuurlijk realiseren wij nog steeds die goede, technische oplossingen. Maar we doen dus veel meer. Zoals creatie.

online creatie en concept

Designsprint

Wij verzorgen het volledige creatieve proces. Dat begint bij het het verzamelen en helder krijgen van ideeën en gaat van concept naar wireframes en vervolgens naar design.

Soms hebben bedrijven vooral behoefte aan meedenken. Aan scherpe vragen, aan advies of een klankbord voor online vraagstukken die er liggen. Die rol vervullen we graag. Maar nog liever gaan we samen aan de slag. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van een design sprint, waarbij we in korte tijd van vraagstuk naar een concreet klikmodel voor een applicatie, website of platform toewerken. Vergelijk het met een snelkookpan, waarin processen versneld worden en in korte tijd een bereiding gemaakt wordt.

Zo'n proces is behoorlijk intensief en het vraagt een investering in tijd en energie van zowel ons team als dat van de klant. Want er draaien verschillende mensen uit beide teams mee in de sprint. Maar het levert verrassende resultaten op. Want tijdens deze sprint leren de teams elkaar en vooral ook de eindgebruiker kennen bijvoorbeeld. Maar ook de tijdsdruk zorgt voor originele oplossingen. Want door gebrek aan tijd is er geen ruimte voor politiek of concessies en dat zorgt voor een zeker 'puurheid' in de tijdens de sprint uitgewerkte ideeën.

Creatie en concept bij Novaware

Design, ook op locatie

Ook in de designfase werken we nauw samen met de opdrachtgever. Om snel te kunnen schakelen kiezen we er in sommige projecten voor om een (of meerdere) dag(en) bij onze opdrachtgever op locatie te werken om zo sneller tot het gewenste design te kunnen komen.

Een goed design ziet er niet alleen mooi uit. Het gaat vooral ook om gebruiksvriendelijkheid en een positieve ervaring voor de gebruiker. En bovendien draagt een design bij aan de doelstellingen die men heeft met de website of applicatie.

We doen veel meer...

Naast concepten en designs doen we nog veel meer. Denk aan: 

  • Social ads
  • Video ads of images
  • Display campagnes
  • Html5 banners en Rich media
  • Actiesites en landingpages
  • Infographics, stilstaand of geanimeerd