Therapie toepassen op je website – Deel 2

Leer hoe je jouw website kan verbeteren met behulp van slechts één vraag uit de positieve psychologie!

Therapie toepassen op je website – Deel 2

Nu heb je al een beetje kunnen oefenen als psycholoog en je hebt jezelf de miracle question gesteld. Wellicht heb je jouw website hierdoor aangepast, maar misschien ben je nog niet helemaal tevreden. Je wilt graag een volgende stap maken. Maar hoe pak je dat aan?  En welke vraag stel je dan? Nou, daar hebben ze in de positieve psychologie dus ook iets voor! Zogeheten ‘scaling questions’ om precies te zijn.

Achtergrond

Het doel van de ‘scaling question’ is om cliënten te helpen complexe zaken, zoals gevoelens, observaties, ervaringen of verwachtingen, concreter te maken. Maar voordat we uitleggen hoe het werkt, eerst wat achtergrondinformatie.

De scaling question kent zijn oorsprong in de vroege jaren ’70. Tijdens een therapiesessie van de Amerikaanse therapeut Steven de Shazer vertelde een cliënt dat hij zich beter voelde. Toen De Shazer vroeg hoeveel beter hij zich voelde, antwoordde de cliënt: “Op een schaal van 1 tot 10, ben ik van een 1 naar een 7 gegaan.” De Shazer merkte op dat cliënten vaker spontaan gebruik maakten van cijfers om hun gevoel te beschrijven. Dit bracht hem op het idee om scaling questions standaard te gaan gebruiken tijdens therapiesessies. Als het aankomt op oplossingsgerichte interviewtechnieken zijn scaling questions tegenwoordig niet meer weg te denken. De kracht van de scaling question is dan ook dat het ontzettend veelzijdig is.

Toepassing

Hoewel de scaling question een stuk minder cliché klinkt dan de miracle question is deze gelukkig niet minder effectief! Je past de scaling question als volgt toe. Tijdens een sessie vraagt de therapeut aan de cliënt of die zijn gevoelens of verwachtingen kan uitdrukken op een schaal van 0 tot 10. Hierin is 0 het meest negatief en 10 het meest positief.

De cliënt beantwoordt de vraag, waarna de therapeut vraagt wat het verschil is tussen het cijfer van de cliënt en een 0. Aansluitend stelt de therapeut een vervolgvraag, wat er nog meer voor zorgt dat de cliënt op, bijvoorbeeld, een 6 zit in plaats van een 0. De kracht hiervan is dat er door deze manier van vragen wordt gezocht naar uitzonderingen op het probleem, waarbij de focus ligt op het positieve.  

Als je dit andersom zou benaderen, dus door te kijken naar het verschil tussen een 10 en een 6, verschuift de focus terug naar het probleem, naar het negatieve. En dat is precies wat je niet wil! Probleemdenken gaat vrijwel automatisch. De kracht van de scaling questions zit hem dan ook in het kunnen vinden van de uitzonderingen op het probleem. En dit concreet uit te kunnen drukken door middel van een cijfer.

Daarna stelt de therapeut de vraag: wat is er voor nodig om van een 6 naar een 7 te gaan? Zo wordt er gekeken naar kleine stappen of veranderingen die een vooruitgang betekenen in de richting van de gewenste doelstelling.

En nu voor je website

Voor je website ligt de formulering van de scaling questions of miracle scale niet heel anders. In deel 1 van therapie toepassen op je website hebben we al geoefend met de miracle question. In dit geval zou je jezelf de vragen kunnen stellen: op een schaal van 0 tot 10, hoe tevreden ben ik met mijn website? Hierin is 0 totaal niet tevreden en staat een 10 gelijk aan helemaal tevreden. Maar je kan ook het door jou beschreven wonder voor je website gebruiken als uitgangspunt voor de 10. Vervolgens stel je jezelf de vraag wat het verschil is tussen jouw antwoord en een 0.

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat zich specialiseert in regenkleding. De doelgroepen van dit bedrijf zijn onder andere buitensporters, avonturiers, forenzen die fietsen en professionele buitenwerkers. Vanuit het marketingteam wordt er nagedacht over hoe de website verder kan worden verbeterd aan de hand van een scaling question. Bijvoorbeeld, wat zorgt ervoor dat zij hun eigen website momenteel een 7 geven in plaats van een 0? Door deze vraag te stellen zal men vanuit het marketingteam automatisch op zoek gaan naar de uitzonderingen op het probleem. Hierdoor verschuift de focus al snel naar de elementen die men wél goed vindt aan de website.

Zo zou kunnen blijken dat het marketingteam bijzonder tevreden is met de foto's op de website, omdat alle genoemde doelgroepen goed vertegenwoordigd zijn en de afbeeldingen deze groepen ook echt aanspreken. Ook zorgen het assortiment en de overzichtelijkheid van het menu ervoor dat de website een 7 krijgt. Vervolgens wordt de vraag gesteld: wat is er voor nodig om van een 7 naar een 8 te gaan? De goede elementen zijn reeds geïdentificeerd, maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Het zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn om een widget met de weersverwachting op de website te plaatsen, die suggesties geeft voor passende kleding bij het huidige weer. Of misschien kunnen de klantervaringen een prominentere plek krijgen op de website.

Op deze manier breng je niet alleen de positieve uitzonderingen, ofwel de goede elementen van je website, in beeld. Maar je visualiseert ook de stappen die genomen kunnen worden om de website beetje bij beetje te verbeteren. Immers, waarom zou je een hele website herzien als er ongetwijfeld tal van goede elementen al aanwezig zijn?

Of zoals de bekende quote luidt:

"Never change a winning team" Sir Alf Ramsey (1920-1999)

Nu je dit allemaal weet rest alleen nog de vraag: wat ga je aanpassen aan jouw website?

Dus, wat zorgt ervoor dat je jouw website een bepaald cijfer geeft en hoe verschilt dat van een 0? En wat is er voor nodig om jouw website naar een hoger cijfer te brengen?

Therapie toepassen op je website? Dat kan!

Deel 1: Therapie toepassen op je website

In het eerste deel 'Therapie toepassen op je website' hebben we je geleerd hoe je jouw website kunt verbeteren aan de hand van slechts één vraag uit de positieve psychologie, namelijk de 'Miracle Question'.
Lees meer
Meer over Deel 1: Therapie toepassen op je website