MijnVolandis, portaal voor werkgevers in bouw- en infra

Werkgevers uit de de bouw- en infrasector krijgen toegang tot een omgeving, waar men alle gegevens over duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie kan inzien. Vanaf 2018 is de omgeving voor zo'n 8.000 bedrijven beschikbaar.

mijn-volandis

mijnVolandis voor werkgevers

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector. De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord 'volante', wat vliegwiel betekent. Volandis wil een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. Ze richten zich op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En dagen hen uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Plezier houden, veilig werken en vooruitwerken zijn de speerpunten.

MijnVolandis Portaal voor werkgevers in Bouw- en Infra

In oktober lanceerden wij voor Volandis een portal voor werkgevers in de bouw- en infrasector. Onder de naam 'mijnVolandis voor werkgevers’, krijgen werkgevers uit de sector toegang tot een omgeving, waar men alle gegevens over duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie kan inzien. Vanaf januari is de omgeving voor zo'n 8.000 bedrijven beschikbaar.

Volandis is een kennis- en adviescentrum dat zich binnen de bouw- en infrasector inzet voor duurzame inzetbaarheid. Een sector waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd vooruit kijken. Zorgen dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Dat gaat niet vanzelf. Want tijden veranderen. De bouw- & infrasector verandert. Wat betekent dit voor de langdurig productieve inzet van mensen? Voor de toekomst van je bedrijf? Volandis zet werkgevers aan hierover na te denken. Met gezonde en gemotiveerde mensen behaal je immers de beste resultaten. 

Wat is er in het portaal te vinden?

In het portaal vinden bedrijven het voor hun organisatie gegenereerde bedrijfsrapport 'Duurzame Inzetbaarheid'. Dit is gebaseerd op de resultaten van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA incl. PAGO). Hiermee krijgen bedrijven onder andere inzicht in het werkvermogen van werknemers. Naast eigen gegevens kunnen bedrijven data vergelijken met de sector.Verder worden er tools aangereikt om aan de slag te gaan om behaalde scores op termijn te verbeteren.

Wij dachten mee in de totstandkoming van het concept, werkten aan de vormgeving en verzorgden de technische realisatie van deze applicatie. Daarnaast hebben we gewerkt aan het monitoren van de mijn-omgeving, zodat we uitgebreide informatie verkrijgen over hoe gebruikers het platform gebruiken. In regelmatige sessies rapporteren we over de ontwikkelingen die we daarin zien aan Volandis. Dat geeft de mogelijkheid om bij te sturen en waar nodig mijnVolandis aan te passen zodat het systeem nog gebruiksvriendelijker wordt.

Vanaf maart 2018 kunnen alle werkgevers in de sector via mijnVolandis gebruik maken van de RI&E en V&G planner. Het oude portaal, mijnArbouw, zal dan niet meer bestaan. In 2018 wordt hier onder andere nog een ongevallenregistratie Storybuilder en PISA aan toegevoegd.

 

  • Actieve gebruikers

    Actieve gebruikers

    Inmiddels zijn er bijna 3000 bedrijven actief binnen mijnVolandis. Dat is ca. 38% van het totaal. Doel is om dat percentage in de komende jaren te laten stijgen naar 85%.
  • Doorontwikkeling

    Doorontwikkeling

    mijnVolandis is de basis voor andere tools, zoals de V&G-planner, Storybuilder en een RI&E platform. Daarnaast ontwikkelen wij Stappenplannen om duurzame inzetbaarheid binnen hun bedrijf te versterken.