Uw Stadsboer, biologische boodschappen uit de regio

Een nieuwe en eenduidige focus op online verkoop via de website. Met een unieke beleving, waarbij het (boeren)specialisme, biologische voeding, het regionale en vooral ook gemak centraal staat.

Uw Stadsboer Producten uit de regio

In 2015 ontstond het idee voor Uw Stadsboer. De initiatiefnemers wilden bewust leven makkelijker maken, een duurzame levensstijl dichtbij brengen door biologische en duurzame basisproducten aan huis te leveren.

Op de Tippe en in de Scheller -en Oldeneler uiterwaarden in Zwolle lopen de koeien van Uw Stadsboer. Na een leven als biologische melkkoe worden ze geslacht door een kleinschalige, biologische slager. Dat brengt biologisch rundvlees op van topkwaliteit.

"Het is onze missie om bewust leven makkelijker te maken en natuur en stad opnieuw met elkaar te verbinden." Uw Stadsboer

De biologische producten van Uw Stadsboer zijn te bestellen via de website en worden thuisbezorgd. Naast de website is er een fysieke winkel in het hartje van Zwolle.

Uw Stadsboer Producten uit de regio

Vraagstuk

Bij Uw Stadsboer zit men vol ideeën en juist daardoor werd het hoog tijd om de online middelen van Uw Stadsboer eens kritisch te bekijken. Door alle (goede) initiatieven samen te brengen op de website, was behoorlijk wat ‘ruis’ ontstaan. Daarnaast bleek de technische backbone van de website niet voldoende betrouwbaar, waardoor gebruikers van de website eerder afhaakten dan gewenst. Novaware werd ingeschakeld om hierin verandering aan te brengen. Samen met Uw Stadsboer ontwikkelden wij een nieuwe en eenduidige focus op online verkoop via de website. Met een unieke beleving, waarbij het (boeren)specialisme, biologische voeding, het regionale en vooral ook gemak centraal staat.

Concept sessie

In dit soort trajecten is het goed om altijd een stapje extra terug te zetten en te kijken naar het waarom. Helder krijgen waar je het ook alweer voor doet. We startten dan ook met een gezamenlijke sessie om in kaart te brengen wat de kernwaarden van Uw Stadsboer zijn. Vervolgens zijn we per kernwaarde gaan kijken naar hoe die tot uiting zou moeten komen in een nieuwe website. Dat leverde een aantal interessante inzichten en ideeën op die we verder konden uitwerken tot een goede solide basis.

Na het concept uitgewerkt te hebben, kwam er een plan van aanpak. Omdat de noodzaak tot vernieuwen van de techniek het hoogst was, hebben we gekozen om allereerst de techniek te vernieuwen. Alle andere aanpassingen en uitbreidingen van het concept worden in latere fases doorgevoerd. Hierdoor hebben we sneller een resultaat staan en houden we rekening met de beschikbare budgetten. Waarbij we na en tijdens elke fase kijken naar de learnings en die weer meenemen in de volgende fase.

Design sprint

Als vervolg op de conceptfase doorlopen we in onze projecten vaak de stappen van de design sprint. Daarmee kun je snel naar een tastbaar prototype toewerken. Gezien het beschikbare budget en het concrete doel wat we voor ogen hebben we in dit geval de design sprint teruggebracht naar een dag.

Wireframes website

Om in één dag alle stappen van de designsprint te doorlopen moet je behoorlijk gas geven. Enorm intensief, maar het levert veel resultaat op. Doordat de sprint samen met de klant wordt doorlopen, creëert het veel draagvlak voor het eindproduct en ligt iedereen op één lijn.

De resultaten hebben we gedocumenteerd en verwerkt in een klikbaar prototype dat vervolgens getest kon worden door een testpanel (klanten) van Uw Stadsboer.

Designfase

Toen het prototype getest was door de doelgroep en de bevindingen verwerkt waren in een definitief prototype was de blauwdruk voor de nieuwe website van Uw Stadsboer klaar. Na het afronden hiervan kwam de vraag vanuit Uw Stadsboer om ook het designstuk op te pakken en uit te werken.

Met de wireframes als uitgangspunt hebben we allereerst het design van de homepage vernieuwd. Binnen de bestaande herkenbare huisstijl van Uw Stadsboer creëerden we een nieuwe, frisse look, waarbij we de kerwaarden van de conceptfase visueel maakten. Het voordeel van de aanpak volgens de design sprint principes is dat er al heel veel duidelijk is en keuzes zijn gemaakt. Dat scheelt enorm veel discussies en daarmee dus tijd.

Wij leveren nooit één design aan, maar laten meerdere mogelijkheden/combinaties zien van onderdelen op de pagina waarover we in gesprek gaan. Toen de basis voor het design definitief was, werkten we de overige onderdelen en de werking van de webshop verder uit.

Uw Stadsboer website
Uw Stadsboer overzicht beeld

Vervolgstappen

Zoals eerder gezegd: het concept en design worden in een verschillende fases doorgevoerd. Eerste prioriteit was de techniek. Om snel tot een goede technische basis te komen die ruimte biedt voor de toekomstige wensen en die ook past binnen het budget van Uw Stadsboer, kozen we voor Wordpress in combinatie met WooCommerce. WooCommerce is een lichtgewicht e-commerce oplossing die sinds 2011 een gigantische vlucht heeft gemaakt. Verreweg marktleider (42,75%) en steeds meer grote webshops maken gebruik van deze open source software. WooCommerce is krachtig en enorm flexibel. Vooral die aanpasbaarheid maakt dit tot de perfecte basis om ook in de komende fases de verschillende wensen en functionaliteiten uit te werken.